ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (GCS00) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΤΑΠ KIPI COMPRESSOR STATION

Η Εταιρεία ανέλαβε την κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος ( ξυλότυπου – μεταλλότυπου, κοπή, διαμόρφωση, τοποθέτηση σιδήρου οπλισμού & σκυροδέτηση), καθώς και την κατασκευή τοιχοποιίας στο έργο, στην περιοχή Κήποι Έβρου. Στο έργο αυτό εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε συνεργασία με την DOKA HELLAS η αναρρίχηση πλατφόρμας για την κατασκευή των δοκών στα κτίρια των compressors, ενώ για το καλούπωμάτων πλακών χρησιμοποιείται επίσης για πρώτη φορά το σύστημα TOP 50-UREX 550. Οι εργασίες διενεργήθηκαν  με βάση τα υψηλότερα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα για την υγεία και την ασφάλεια, με τον ελάχιστο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινότητες. Το έργο διήρκησε ένα χρόνο και τρεις μήνες και παραδόθηκε έγκαιρα και τεχνικά άρτια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του.

  • Έτος: 2017
  • Κατάσταση: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
  • Τοποθεσία: ΚΗΠΟΙ ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ