ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΕ

Ανάθεση από την εμφιαλωτική εταιρεία ΥΑΣ, η κατασκευή κτιρίου 5900m2 όπου και κατασκευάζει το οπλισμένο σκυρόδεμα και τα Η/Μ σε διάρκεια 4 μηνών. Το έργο παραδόθηκε εγκαίρως και άρτια ολοκληρωμένο.

  • Έτος: 2016
  • Κατάσταση: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
  • Τοποθεσία: ΕΛΛΑΔΑ