ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ ΣΤΗ ΜΕΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Το Μάιο του 2021 της ανατίθεται η κατασκευή του έργου “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ”  στη ΜΕΑ Αρκαδίας, ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα έργα ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμάτων στην Ελλάδα, η ολοκλήρωση του οποίου θα δώσει πλέον οριστικές λύσεις στις ανεξέλεγκτες χωματερές και θα διασφαλίσει την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

  • Έτος: 2021
  • Κατάσταση: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
  • Τοποθεσία: ΠΑΛΙΟΧΟΥΝΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ