ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BLAUEL GREEK ORGANIC PRODUCTS

Το Φεβρουάριο του 2022, της ανατίθεται η επέκταση ενός ακόμα βιομηχανικού κτιρίου της εταιρείας BLAUEL GREEK ORGANIC PRODUCTS στην περιοχή της Δυτικής Μάνης. 

  • Έτος: 2022
  • Κατάσταση: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
  • Τοποθεσία: Θέση Πύργος Δυτικής Μάνης