ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS AE

Κατασκευή συγκροτήματος της φαρμακοβιομηχανίας BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS AE, συνολικής επιφάνειας 2400m2,στο Κορωπί. Το έργο παραδόθηκε εγκαίρως και άρτια ολοκληρωμένο.

  • Έτος: 2017
  • Κατάσταση: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
  • Τοποθεσία: ΚΟΡΩΠΙ ΕΛΛΑΔΑ